Polityka Cookies

 • 1. Polityka Cookies
 • 1.1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 • 1.2. Strona internetowa www.coolpoint.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.
 • 1.3. Strona internetowa www.coolpoint.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:
 • 1.4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.coolpoint.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.
 • 1.5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.coolpoint.pl.
 • 1.6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z firmą coolpoint partnerów oraz reklamodawców.
 • 1.7. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.coolpoint.pl i jej podstron, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.
 • 2. Pozostałe postanowienia
 • 2.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 • 2.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Coolpoint obowiązuje aktualna wersja Polityki Cookies.
<< wstecz